Rejestr umów
Numer umowy:17/20
Data zawarcia:2020/10/16
Nazwa podmiotu:"CALESCO" SPÓŁKA AKCYJNA
Przedmiot umowy:wymiana kotłów gazowych dwufunkcyjnych z otwartą lub zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kV w lokalach mieszkalnych będących własnością i zarządzanych przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Wartość umowy:92.340,00 zł brutto