Informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych


Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o. prowadzi rejestr zawartych umów związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi oraz rejestr dotyczący wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz udzielonych odpowiedzi. Udostępnianie danych zawartych w tych rejestrach następuje na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2058, z późn. zm.).

Rejestr umów


Wykaz informacji udostępnianych na wniosek


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o., wytworzono: 2016/07/20, odpowiedzialny/a: prezes, wprowadził/a: BipTBSPAdmin, dnia: 2016/07/20 22:26:45
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
BipTBSPAdmin  2016/07/20 22:26:45  modyfikacja wartości 
BipTBSPAdmin  2016/07/20 12:26:44  modyfikacja wartości 
BipTBSPAdmin  2016/07/20 12:25:31  nowa pozycja