przejdź do treści

Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)


Kapitał zakładowy spółki.

Zgodnie z KRS kapitał zakładowy Spółki wynosi 298 148 800 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 372 686 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) udziałów po 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) każdy.

Wszystkie udziały objęte są przez  Gminę Miasto Szczecin.

Dane finansowe Spółki za rok 2018.

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 500 365 515,40 zł.

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.) wykazuje przychody netto ze sprzedaży w wysokości 41 051 730,30 zł oraz zysk netto w wysokości 1 252 545,33 zł.


udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o., wytworzono: 2019/01/16, odpowiedzialny/a: Izabela Frynas, wprowadził/a: Elżbieta Małecka, dnia: 2019/10/16 08:04:37
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Małecka  2019/10/16 08:04:37  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/07/31 12:11:12  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/06/14 10:19:18  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/05/31 14:58:37  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/01/23 08:06:45  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/01/16 08:38:56  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2018/06/07 10:15:57  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2017/09/19 09:33:05  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2017/09/11 11:54:22  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2017/05/10 12:20:03  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2016/07/25 15:24:30  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2016/07/25 15:16:26  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2016/06/29 11:50:41  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2016/04/06 08:06:33  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2015/11/06 12:39:00  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2015/01/21 14:17:35  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2010/09/09 11:49:39  modyfikacja wartości 
Piotr Gumowski  2009/06/17 11:10:27  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2009/01/12 09:59:48  modyfikacja wartości 
Piotr Gumowski  2008/09/25 09:09:04  nowa pozycja