Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)


Kapitał zakładowy spółki.

Zgodnie z KRS kapitał zakładowy Spółki wynosi 299 724 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych)i dzieli się na 374 655 (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) udziałów po 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) każdy.

Wszystkie udziały objęte są przez  Gminę Miasto Szczecin.

Dane finansowe Spółki za rok 2019.

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 551 396 637,21 zł.

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 (od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.) wykazuje przychody netto ze sprzedaży w wysokości 41 926 783,23 zł oraz zysk netto w wysokości 5 205 910,44 zł.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o., wytworzono: 2019/01/16, odpowiedzialny/a: Izabela Frynas, wprowadził/a: Elżbieta Małecka, dnia: 2020/07/06 14:58:45
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Małecka  2020/07/06 14:58:45  modyfikacja wartości 
Leszek Widz  2020/05/15 11:13:11  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2020/03/20 13:32:05  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/10/16 08:04:37  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/07/31 12:11:12  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/06/14 10:19:18  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/05/31 14:58:37  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/01/23 08:06:45  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2019/01/16 08:38:56  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2018/06/07 10:15:57  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2017/09/19 09:33:05  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2017/09/11 11:54:22  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2017/05/10 12:20:03  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2016/07/25 15:24:30  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2016/07/25 15:16:26  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2016/06/29 11:50:41  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2016/04/06 08:06:33  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2015/11/06 12:39:00  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2015/01/21 14:17:35  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2010/09/09 11:49:39  modyfikacja wartości 
Piotr Gumowski  2009/06/17 11:10:27  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2009/01/12 09:59:48  modyfikacja wartości 
Piotr Gumowski  2008/09/25 09:09:04  nowa pozycja