BIP Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże"


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w tyrbie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001. Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Podstawy prawne tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej TBS "Prawobrzeże" Sp. z o. o.:

  • Ustawa Sejmu RP z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007. (Dz.U.Nr 10.68)
  • Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 389/06 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o., wytworzono: 2008/09/01, odpowiedzialny/a: Piotr Gumowski, wprowadził/a: BipTBSPAdmin, dnia: 2008/09/01 16:20:54
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
BipTBSPAdmin  2008/09/01 16:20:54  modyfikacja wartości 
BipTBSPAdmin  2008/09/01 16:20:05  modyfikacja wartości 
BipTBSPAdmin  2008/09/01 16:18:22  modyfikacja wartości 
BipTBSPAdmin  2008/09/01 15:58:32  nowa pozycja